عکس جدید محمود احمدی نژاد را در یک میوه فروشی مشاهده می کنید.

عکس جدید محمود احمدی نژاد را در یک میوه فروشی مشاهده می کنید.