در رقابت‌های کشتی آزاد زیر ۲۳ سال جهان تیم روسیه با ۱۴۵ امتیاز بعنوان قهرمانی رسید، تیم ایران با ۱۴۰ امتیاز نایب قهرمان شد و تیم ارمنستان با ۱۱۴ امتیاز بعنوان سوم رسید.

در رقابت‌های کشتی آزاد زیر ۲۳ سال جهان تیم روسیه با ۱۴۵ امتیاز بعنوان قهرمانی رسید، تیم ایران با ۱۴۰ امتیاز نایب قهرمان شد و تیم ارمنستان با ۱۱۴ امتیاز بعنوان سوم رسید.