تیم هیئت کاراته شهرستان شهریار در مکان چهارم گروه دو لیگ آینده سازکشور
تیم هیئت کاراته شهرستان شهریار در مکان چهارم گروه دو لیگ آینده سازکشور

شهریاریها : پس از برگزاری هفته دوم از دور برگشت،صدرنشینان لیگ کاراته آینده سازان مشخص شدند هفته دوم از دور برگشت لیگ های کاراته جوانه ها و آینده سازان جمعه 7 آذر ماه به میزبانی مجتمع دخانیات گیلان برگزار شد و تیم های صدرنشین هر گروه معرفی شدند. به گزارش هیئت کاراته شهرستان شهریار و […]

kara2_bشهریاریها : پس از برگزاری هفته دوم از دور برگشت،صدرنشینان لیگ کاراته آینده سازان مشخص شدند
هفته دوم از دور برگشت لیگ های کاراته جوانه ها و آینده سازان جمعه 7 آذر ماه به میزبانی مجتمع دخانیات گیلان برگزار شد و تیم های صدرنشین هر گروه معرفی شدند.

به گزارش هیئت کاراته شهرستان شهریار و به نقل از سایت فدراسیون کاراته، دور برگشت لیگ  کاراته آینده سازان جمعه 7 آذر ماه در سالن تختی رشت برگزار شد که نتایج ذیل بدست آمد:

گروه یک :
بنیاد خاتم شمالغرب 7-20 مجتمع دخانیات گیلان
شهرداری اراک 8-18 فولاد نصر آذربایجان شرقی
مدرسه کاراته بالسینی 7-16 هیات کاراته البرز
شهرداری اراک 12-16 مجتمع دخانیات گیلان
مدرسه کاراته بالسینی 4-16 بنیاد خاتم شمالغرب
هیات کاراته البرز 13-14 فولاد نصر آذربایجان شرقی
مدرسه کاراته بالسینی 6-22 مجتمع دخانیات گیلان
هیات کاراته البرز 13-14 شهرداری اراک
فولاد نصر آذربایجان شرقی 20-7 بنیاد خاتم شمالغرب
از گروه یک مجتمع دخانیات گیلان با 9 امتیاز در صدر قرار دارد و تیم فولاد نصر آذربایجان شرقی با همین تعداد امتیاز و تفضال برد کمتر نسبت به تیم اول و هیات کاراته البرز با 3 امتیاز به ترتیب در مکانهای دوم و سوم جای دارند.

گروه2 :
هیات کاراته قزوین 12-9 شیتوریو اینوئی مازندران
ققنوس قم صفر-28 تصتا
باشگاه مقاومت 24-2 هیات کاراته شهریار
ققنوس قم صفر -28 شیتوریو اینوئی مازندران
باشگاه مقاومت 21-5 هیات کاراته قزوین
هیات کاراته شهریار یک – 26 تصتا
باشگاه مقاومت 26-یک شیتوریو اینوئی مازندران
هیات کاراته شهریار 28 – صفر ققنوس قم
تصتا 20-7 هیات کاراته قزوین .
در این گروه تیم های تصتا با 9 امتیاز، باشگاه مقاومت با همین تعداد امتیاز و تفاضل برد کمتر و شیتوریو اینوئی مازندران با 3 امتیاز به ترتیب در مکانهای اول تا سوم قرار دارند.

تیم هیئت کاراته شهرستان شهریار با سرپرستی و مربیگری سیدکمال الدین مدنی در مکان چهارم گروه دو لیگ آینده ساز قرار دارد.