تیم فوتبال سایپا اردوی آماده سازی ۶ روزه خود را با رعایت پروتکل های پزشکی در دهکده ورزشی کرج برگزار می کند.

تیم فوتبال سایپا اردوی آماده سازی ۶ روزه خود را با رعایت پروتکل های پزشکی در دهکده ورزشی کرج برگزار می کند.