هیات الحشد الشعبی امروز جمعه در بیانیه ای اعلام کرد که توانست یکی از خطرناک ترین هسته های ۶ نفره داعش را دستگیر کند.

هیات الحشد الشعبی امروز جمعه در بیانیه ای اعلام کرد که توانست یکی از خطرناک ترین هسته های ۶ نفره داعش را دستگیر کند.