موضوع عجیب در این مورد، اعزام تیم با ترکیب ناقص به مسابقات است. در حالی که ذوب‌آهنی‌ها می‌توانستند با ترکیبی کامل و ۱۲ نفره راهی مسابقات شوند، مسئولان این تیم تنها ۱۰ بازیکن را عازم این مسابقات کرده‌اند….

موضوع عجیب در این مورد، اعزام تیم با ترکیب ناقص به مسابقات است. در حالی که ذوب‌آهنی‌ها می‌توانستند با ترکیبی کامل و ۱۲ نفره راهی مسابقات شوند، مسئولان این تیم تنها ۱۰ بازیکن را عازم این مسابقات کرده‌اند.