صحبت‌های آندرانیک تیموریان پس از دیدار تیم ملی ایران برابر روسیه

صحبت‌های آندرانیک تیموریان پس از دیدار تیم ملی ایران برابر روسیه