بدون شک اکنون یکی از افسوس‌های باشگاه سانتاکلارا از دست دادن محمد محبی است. چون در آستانه سقوط از لیگ برتر پرتغال قرار دارد.

بدون شک اکنون یکی از افسوس‌های باشگاه سانتاکلارا از دست دادن محمد محبی است. چون در آستانه سقوط از لیگ برتر پرتغال قرار دارد.