اقتصادنیوز: خواننده مشهور آمریکایی به دلیل استفاده مکرر از جت شخصی خود در سال جاری، ۸۰۰۰ تن گازهای سمی در هوا انتشار داد که این رقم ۱۱۸۴.۸ برابر بیشتر از میانگین کل انتشار سالانه معمول توسط یک فرد است….

اقتصادنیوز: خواننده مشهور آمریکایی به دلیل استفاده مکرر از جت شخصی خود در سال جاری، ۸۰۰۰ تن گازهای سمی در هوا انتشار داد که این رقم ۱۱۸۴.۸ برابر بیشتر از میانگین کل انتشار سالانه معمول توسط یک فرد است.