اقتصادنیوز: رئیس کمیسیون اروپا با اشاره به اینکه روسیه دیگر شریک قابل اعتمادی برای این اتحادیه نیست، اظهار کرد که مطمئن است بسته تحریمی جدید تصویب می‌شود….

اقتصادنیوز: رئیس کمیسیون اروپا با اشاره به اینکه روسیه دیگر شریک قابل اعتمادی برای این اتحادیه نیست، اظهار کرد که مطمئن است بسته تحریمی جدید تصویب می‌شود.