رسانه‌های استرالیایی گزارش دادند که فرودگاه کانبرا امروز -یکشنبه- پس از شنیده شدن صدای تیراندازی در منطقه کنترل تخلیه شد.

رسانه‌های استرالیایی گزارش دادند که فرودگاه کانبرا امروز -یکشنبه- پس از شنیده شدن صدای تیراندازی در منطقه کنترل تخلیه شد.