مقامات آمریکایی اعلام کردند که به دلیل تیراندازی غیرعمد در فرودگاه آتلانتا، تمام پروازهای خروجی در این فرودگاه متوقف شدند.

مقامات آمریکایی اعلام کردند که به دلیل تیراندازی غیرعمد در فرودگاه آتلانتا، تمام پروازهای خروجی در این فرودگاه متوقف شدند.