پهپادهای فورتم دیگر پهپادها را در نزدیکی استادیوم‌های فوتبال قطر که می‌توانند تهدیدی امنیتی باشند، سرنگون و جابه‌جا خواهند کرد.

پهپادهای فورتم دیگر پهپادها را در نزدیکی استادیوم‌های فوتبال قطر که می‌توانند تهدیدی امنیتی باشند، سرنگون و جابه‌جا خواهند کرد.