بند جنجالی اساسنامه فدراسیون فوتبال در مجمع فوق‌العاده امروز، اصلاح شد.

بند جنجالی اساسنامه فدراسیون فوتبال در مجمع فوق‌العاده امروز، اصلاح شد.