جلسه ستاد انتخابات شهر اصفهان هم برای هماهنگی پیرامون برگزاری انتخابات مجلس یازدهم شورای اسلامی برگزار شد.

جلسه ستاد انتخابات شهر اصفهان هم برای هماهنگی پیرامون برگزاری انتخابات مجلس یازدهم شورای اسلامی برگزار شد.