وزیر جنگ رژیم صهیونیستی امروز -یکشنبه- با تکرار برخی یاوه‌گویی‌های ضدایرانی، خواستار تشکیل جبهه واحد بین‌المللی علیه این کشور شد.

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی امروز -یکشنبه- با تکرار برخی یاوه‌گویی‌های ضدایرانی، خواستار تشکیل جبهه واحد بین‌المللی علیه این کشور شد.