برخی منابع خبری از حمله هوایی جنگنده‌های ترکیه به بخش‌هایی از عراق خبر دادند.

برخی منابع خبری از حمله هوایی جنگنده‌های ترکیه به بخش‌هایی از عراق خبر دادند.