فاصله‌ها به کمترین حد ممکن رسیده همه در ازدحام مطب به دنبال جایی برای ایستادن هستند، به عطسه‌ها و سرفه‌هایی هم که پیشتر کفایت می‌کرد برای رعایت فاصله‌ها، دیگر اهمیتی داده نمی‌شوند و همه با داشتن علائمی شبیه بهم و نگاه‌هایی خسته و کلافه از فضای بسته مطب…

فاصله‌ها به کمترین حد ممکن رسیده همه در ازدحام مطب به دنبال جایی برای ایستادن هستند، به عطسه‌ها و سرفه‌هایی هم که پیشتر کفایت می‌کرد برای رعایت فاصله‌ها، دیگر اهمیتی داده نمی‌شوند و همه با داشتن علائمی شبیه بهم و نگاه‌هایی خسته و کلافه از فضای بسته مطب رفتن به پیشگاه پزشک را انتظار می‌کشند.