خبرگزاری رسمی عراق (واع) به نقل از تحسین الخفاجی اعلام کرد: صحبت‌ها درباره تمدید مهلت عقب‌نشینی نیروهای آمریکایی نادرست هستند و تاریخ ۳۱ دسامبر (۱۰ دی) برای خروج آنها ثابت بوده و تغییر نکرده است….

خبرگزاری رسمی عراق (واع) به نقل از تحسین الخفاجی اعلام کرد: صحبت‌ها درباره تمدید مهلت عقب‌نشینی نیروهای آمریکایی نادرست هستند و تاریخ ۳۱ دسامبر (۱۰ دی) برای خروج آنها ثابت بوده و تغییر نکرده است.