برونو رودریگس،  وزیر امورخارجه کوبا با تاکید بر اینکه رئیس‌جمهوری این کشور با هدف تعمیق روابط دوستانه تاریخی میان هاوانا و تهران عازم ایران شده است، اعلام کرد روسای جمهوری دو کشور از تمایل خود برای ادامه روند تقویت گفت‌وگوهای سیاسی و استفاده از فرصت‌ها…

برونو رودریگس،  وزیر امورخارجه کوبا با تاکید بر اینکه رئیس‌جمهوری این کشور با هدف تعمیق روابط دوستانه تاریخی میان هاوانا و تهران عازم ایران شده است، اعلام کرد روسای جمهوری دو کشور از تمایل خود برای ادامه روند تقویت گفت‌وگوهای سیاسی و استفاده از فرصت‌های موجود خبر دادند.