جوزپ بورل در صفحه توییترش به محورهای رایزنی برجامی‌اش در ایران اشاره کرده و نوشت:باید الان توافق را نهایی کنیم.

جوزپ بورل در صفحه توییترش به محورهای رایزنی برجامی‌اش در ایران اشاره کرده و نوشت:باید الان توافق را نهایی کنیم.