ابعاد اصلی هک تاریخی توییتر کم‌کم مشخص می‌شود و احتمال سرقت داده‌های شخصی در کنار کلاهبرداری بیت‌کوینی، تأیید شده است

توییتر اطلاعات تکمیلی پیرامون هک بزرگ منتشر کرد؛ احتمال سرقت پیام‌های شخصی تأیید شد
ابعاد اصلی هک تاریخی توییتر کم‌کم مشخص می‌شود و احتمال سرقت داده‌های شخصی در کنار کلاهبرداری بیت‌کوینی، تأیید شده است