توپ‌های آل اشپورت از ایران می‌روند!
توپ‌های آل اشپورت از ایران می‌روند!

شهریاریها : توپ های آل اشپورت دیگر در لیگ برتر و لیگ یک مورد استفاده قرار نمی گیرند. سازمان لیگ برتر تامین توپ برای مسابقات دو فصل آتی لیگ برتر و لیگ یک را به مزایده گذاشته است و قیمت تعیین شده برای این مزایده ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان تعیین شده است. چند […]

۰۱۱۰۳۱۳۰شهریاریها : توپ های آل اشپورت دیگر در لیگ برتر و لیگ یک مورد استفاده قرار نمی گیرند.

سازمان لیگ برتر تامین توپ برای مسابقات دو فصل آتی لیگ برتر و لیگ یک را به مزایده گذاشته است و قیمت تعیین شده برای این مزایده ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان تعیین شده است.

چند فصلی است که توپ های آل اشپورت در لیگ برتر و لیگ یک مورد استفاده قرار می گیرد اما سازمان لیگ برتر همزمان با فسخ قرارداد آل اشپورت از سوی فدراسیون فوتبال در تلاش است تامین توپ های بازی ها را به یک شرکت جدید واگذار کند.