ونزوئلا امسال با انعقاد قراردادهایی که به استخراج و پالایش نفت فوق سنگین این کشور به گریدهای قابل صادرات کمک کرد، تولید نفت خود را امسال در مقایسه با رکورد اندک سال گذشته دو برابر کرد….

ونزوئلا امسال با انعقاد قراردادهایی که به استخراج و پالایش نفت فوق سنگین این کشور به گریدهای قابل صادرات کمک کرد، تولید نفت خود را امسال در مقایسه با رکورد اندک سال گذشته دو برابر کرد.