تولید انبوه یک داروی موثر در بهبود علایم ریوی بیماری کووید-۱۹ با نام تجاری" کووکسیر پارس" در شهرک صنعتی توس مشهد آغاز شد.

تولید انبوه یک داروی موثر در بهبود علایم ریوی بیماری کووید-۱۹ با نام تجاری" کووکسیر پارس" در شهرک صنعتی توس مشهد آغاز شد.