ضوابط جدیدی برای دارندگان چک های برگشتی در ۵ استان در نظر گرفته شده و صاحبان این اوراق بهادار اما بی اعتبار مکلف شده اند که درخواست رفع تعلیق چک های برگشتی خود را در سامانه جامع تجارت ثبت نمایند.
به گزارش خبرنگار اقتصاد آنلاین، دارندگان چک های برگشت…

ضوابط جدیدی برای دارندگان چک های برگشتی در ۵ استان در نظر گرفته شده و صاحبان این اوراق بهادار اما بی اعتبار مکلف شده اند که درخواست رفع تعلیق چک های برگشتی خود را در سامانه جامع تجارت ثبت نمایند.
به گزارش خبرنگار اقتصاد آنلاین، دارندگان چک های برگشتی در ۵ استان کشور مکلف شده اند تا درخواست رفع تعلیق چک های خود را در سامانه جامع تجارت به ثبت برسانند. در واقع این تصمیم، حسب آیین نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۵) مکرر قانون صدور چک موضوع تصویب نامه شماره ۷۲۲۰۸/ت ۵۶۵۷۹ هـ مورخ ۱۲/۰۶/۱۳۹۸ هیأت محترم وزیران صورت گرفته است. بر مبنای این آیین نامه، اگر اعمال محدودیت ‌های بانکی شامل عدم افتتاح حساب و صدور کارت، عدم پرداخت تسهیلات و صدور ضمانت ‌نامه و عدم گشایش اعتبار اسنادی در خصوص بنگاههای اقتصادی با توجه به شرایط اقتصادی، موجب اختلال در امنیت اقتصادی استان مربوطه شود، به تشخیص شورای تامین استان، موارد مذکور می‌تواند به مدت یکسال به تعلیق درآید.