معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلییس راهور تهران بزرگ از توقیف دو دستگاه موتورسیکلت سنگین در خیابان‌های پایتخت خبر داد.

معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلییس راهور تهران بزرگ از توقیف دو دستگاه موتورسیکلت سنگین در خیابان‌های پایتخت خبر داد.