جانشین فرمانده انتظامی لرستان از توقیف ۲ دستگاه کامیون و کشف ۱۶۵ رأس دام قاچاق در بروجرد خبر داد.

جانشین فرمانده انتظامی لرستان از توقیف ۲ دستگاه کامیون و کشف ۱۶۵ رأس دام قاچاق در بروجرد خبر داد.