قیمت سکه در آخرین ساعت های معاملات امروز چهارشنبه روی 11 میلیون و 300 هزار تومان قرار گرفت.

قیمت سکه در آخرین ساعت های معاملات امروز چهارشنبه روی 11 میلیون و 300 هزار تومان قرار گرفت.