اقتصادنیوز: بنابر اعلام مدیرکل پشتیبانی امور دام تهران، با توجه به دستور ستاد تنظیم بازار و معاون اول رئیس جمهور کاهش قیمت در خصوص گوشت اعمال شد که بدین ترتیب حواله های قبل سامانه بازرگام باید ابطال و حواله جدید صادر شود….

اقتصادنیوز: بنابر اعلام مدیرکل پشتیبانی امور دام تهران، با توجه به دستور ستاد تنظیم بازار و معاون اول رئیس جمهور کاهش قیمت در خصوص گوشت اعمال شد که بدین ترتیب حواله های قبل سامانه بازرگام باید ابطال و حواله جدید صادر شود.