حجت‌الاسلام پورمحمدی، دبیر جامعه روحانیت مبارز با اشاره به انتخابات ۱۴۰۰ گفت:  امیدواریم با تشکیلات جدید و حضور نیروهای تازه نفس و جوان، جامعه روحانیت مبارز با پویایی و کارآمدی هرچه بیشتر به روشنگری و راهبری جریان‌های سیاسی، ارزشی و انقلابی بپردازد و د…

حجت‌الاسلام پورمحمدی، دبیر جامعه روحانیت مبارز با اشاره به انتخابات ۱۴۰۰ گفت:  امیدواریم با تشکیلات جدید و حضور نیروهای تازه نفس و جوان، جامعه روحانیت مبارز با پویایی و کارآمدی هرچه بیشتر به روشنگری و راهبری جریان‌های سیاسی، ارزشی و انقلابی بپردازد و در آستانه انتخابات سرنوشت‌ساز سال آینده، با…