روابط عمومی وزارت علوم در خصوص عدم دسترسی موقت به سایت این وزارتخانه اطلاعیه ای صادر کرد.

روابط عمومی وزارت علوم در خصوص عدم دسترسی موقت به سایت این وزارتخانه اطلاعیه ای صادر کرد.