پیرو انتشار اخباری در فضای مجازی مبنی بر اختلال و ازدحام در خطوط مترو، مدیرعامل شرکت بهره‌برداری مترو دلیل ازدحام جمعیت در ایستگاه‌های مترو را بارندگی و ترافیک معابر عنوان کرد….

پیرو انتشار اخباری در فضای مجازی مبنی بر اختلال و ازدحام در خطوط مترو، مدیرعامل شرکت بهره‌برداری مترو دلیل ازدحام جمعیت در ایستگاه‌های مترو را بارندگی و ترافیک معابر عنوان کرد.