امیرعبداللهیان، وزیر خارجه کشورمان گفت: ایرانیان مقیم خارج برای ورود بدون مشکل به کشور، اطلاعات‌شان را در سایت میخک ثبت کنند.

امیرعبداللهیان، وزیر خارجه کشورمان گفت: ایرانیان مقیم خارج برای ورود بدون مشکل به کشور، اطلاعات‌شان را در سایت میخک ثبت کنند.