اقتصادنیوز: کیهان در گزارشی با انتشار خاطرات عضو سابق مجاهدین خلق، توضیحاتی درباره اعدام‌های سال 1367 ارائه کرد.

اقتصادنیوز: کیهان در گزارشی با انتشار خاطرات عضو سابق مجاهدین خلق، توضیحاتی درباره اعدام‌های سال 1367 ارائه کرد.