اقتصادنیوز: معاون وزیر کشور با اشاره به درگیری های مرزی ایران و طالبان خاطرنشان کرد: لازم است نیروهای مرزبانی افغانستان به حدود جغرافیایی و مرزی توجیه بشوند….

اقتصادنیوز: معاون وزیر کشور با اشاره به درگیری های مرزی ایران و طالبان خاطرنشان کرد: لازم است نیروهای مرزبانی افغانستان به حدود جغرافیایی و مرزی توجیه بشوند.