سخنگوی دولت گفت: گذراندن دوره‌های کارآموزی و کارورزی به فعالیت‌های صنوف و کسب و کار‌ها مرتبط است نه بازگشایی مدارس یا دورکاری کارمندان لذا در زمان کنونی نیز دانش آموزان مدارس فنی و حرفه ای باید دوره های کارورزی خود را بگذرانند….

سخنگوی دولت گفت: گذراندن دوره‌های کارآموزی و کارورزی به فعالیت‌های صنوف و کسب و کار‌ها مرتبط است نه بازگشایی مدارس یا دورکاری کارمندان لذا در زمان کنونی نیز دانش آموزان مدارس فنی و حرفه ای باید دوره های کارورزی خود را بگذرانند.