سخنگوی اورژانس کشور درباره زلزله‌ خوی درشبکه خبر توضیح داد و گفت: احتمال خرابی در برخی محدوده‌های شهر وجود دارد.

سخنگوی اورژانس کشور درباره زلزله‌ خوی درشبکه خبر توضیح داد و گفت: احتمال خرابی در برخی محدوده‌های شهر وجود دارد.