رئیس صدا و سیما با اشاره به شائبه ممنوع‌الفعالیت بودن سروش صحت گفت: چیزی به نام ممنوع‌الفعالیتی در صداوسیما وجود ندارد، برنامه‌ها تغییر می‌کند و تهیه‌کننده تشخیص می‌دهد که با تیم جدید کار کند….

رئیس صدا و سیما با اشاره به شائبه ممنوع‌الفعالیت بودن سروش صحت گفت: چیزی به نام ممنوع‌الفعالیتی در صداوسیما وجود ندارد، برنامه‌ها تغییر می‌کند و تهیه‌کننده تشخیص می‌دهد که با تیم جدید کار کند.