آستارا- رئیس سازمان امداد و نجات کشور در خصوص سیل آستارا توضیحاتی ارائه داد.

آستارا- رئیس سازمان امداد و نجات کشور در خصوص سیل آستارا توضیحاتی ارائه داد.