خبر منتشر شده به نقل از رییس مرکز اورژانس تهران مبنی بر “استفاده شخصی برخی از مسوولان از آمبولانس‌های بخش خصوصی تهران” از سوی برخی رسانه ها، تکذیب می شود….

خبر منتشر شده به نقل از رییس مرکز اورژانس تهران مبنی بر “استفاده شخصی برخی از مسوولان از آمبولانس‌های بخش خصوصی تهران” از سوی برخی رسانه ها، تکذیب می شود.