غلامحسین رضوانی گفت: حماقت‌های آمریکا ادامه یافت و به جای انکه سر عقل بیاید، تصمیم به قطع روابط دیپلماتیک با ایران گرفت که البته بعدا ابراز پشیمانی کرد، اما اکنون آنها که ایران را به ستیزه‌جویی با شیطان بزرگ متهم می‌کنند روسیاه هستند و آنچه مهم است تح…

غلامحسین رضوانی گفت: حماقت‌های آمریکا ادامه یافت و به جای انکه سر عقل بیاید، تصمیم به قطع روابط دیپلماتیک با ایران گرفت که البته بعدا ابراز پشیمانی کرد، اما اکنون آنها که ایران را به ستیزه‌جویی با شیطان بزرگ متهم می‌کنند روسیاه هستند و آنچه مهم است تحقق وعده‌های امام راحل است که زمستان می‌رود و روسیاهی‌اش به دین‌ستیزان غرب‌گرا می‌ماند.