مصرف دمنوش‌ها باعث جلوگیری از ضعف و تقویت سیستم ایمنی بدن می‌شود اما استفاده از دمنوش در فصل تابستان با توصیه‌هایی همراه است.

مصرف دمنوش‌ها باعث جلوگیری از ضعف و تقویت سیستم ایمنی بدن می‌شود اما استفاده از دمنوش در فصل تابستان با توصیه‌هایی همراه است.