کرباسیان، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران گفت: با وجود مشکلات مالی ناشی از تحریم، کرونا و … توسعه میدان‌های مشترک در حال پیگیری است.

کرباسیان، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران گفت: با وجود مشکلات مالی ناشی از تحریم، کرونا و … توسعه میدان‌های مشترک در حال پیگیری است.