در این آزمایش، تصاویر نمونه‌ها با استفاده از یک میکروسکوپ فلورسانس تجاری گرفته و سپس توسط یک نرم‌افزار یادگیری ماشینی پردازش می‌شود.
The post توسعه اولین آزمایش تشخیصی مبتنی بر هوش مصنوعی که ویروس‌های تنفسی را در 5 دقیقه شناسایی کند appeared first on د…

در این آزمایش، تصاویر نمونه‌ها با استفاده از یک میکروسکوپ فلورسانس تجاری گرفته و سپس توسط یک نرم‌افزار یادگیری ماشینی پردازش می‌شود.

The post توسعه اولین آزمایش تشخیصی مبتنی بر هوش مصنوعی که ویروس‌های تنفسی را در 5 دقیقه شناسایی کند appeared first on دیجیاتو.