روسیه و ایران سابقه همکاری حدود دو ساله‌ای در حوزه اقتصاد دیجیتال با یکدیگر داشته‌اند و امیدواریم که پیگیری‌های بیشتری در این زمینه صورت بگیرد. پیشنهادی نیز از گذشته بین دو کشور وجود داشته که در رابطه با کارگروه مشترکی در حوزه اقتصاد دیجیتال که دو کشور…

روسیه و ایران سابقه همکاری حدود دو ساله‌ای در حوزه اقتصاد دیجیتال با یکدیگر داشته‌اند و امیدواریم که پیگیری‌های بیشتری در این زمینه صورت بگیرد. پیشنهادی نیز از گذشته بین دو کشور وجود داشته که در رابطه با کارگروه مشترکی در حوزه اقتصاد دیجیتال که دو کشور می‌توانند با یکدیگر همکاری داشته باشند.