فرمانده سپاه ناحیه الیگودرز از توزیع ۷۰ سری جهیزیه بین نوعروسان این شهرستان خبر داد.

فرمانده سپاه ناحیه الیگودرز از توزیع ۷۰ سری جهیزیه بین نوعروسان این شهرستان خبر داد.