استاندار کرمانشاه گفت : ۲ هزار و ۶۱۴ تن کالای اساسی در ایام محرم میان هیأت‌های مذهبی استان توزیع می شود.

استاندار کرمانشاه گفت : ۲ هزار و ۶۱۴ تن کالای اساسی در ایام محرم میان هیأت‌های مذهبی استان توزیع می شود.