مسئولان فدراسیون ورزش‌های جانبازان و معلولین به توزیع بسته‌های معیشتی در بین افراد نیازمند پرداختند.

مسئولان فدراسیون ورزش‌های جانبازان و معلولین به توزیع بسته‌های معیشتی در بین افراد نیازمند پرداختند.