نرخ تورم سالانه شهریور ماه با افزایش دو درصدی به ۲۶ درصد رسید.

نرخ تورم سالانه شهریور ماه با افزایش دو درصدی به ۲۶ درصد رسید.